Allt om att anställa - Tips, råd och inspiration

Värdet av att rekrytera rätt

Att rekrytera rätt är inte alltid så lätt. Det finns undersökningar som visar att endast 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade, alltså är det 55 procent som inte blir så lyckosamma som man önskat. Att göra en felrekrytering kan kosta ett företag otroliga summor pengar, tid och framförallt energi. Det är urval, intervjuer, referenstagning och förhandlingar som ska göras. 700000 sek är en summa som ofta anges när det pratas om kostnader för felrekryteringar och om det stämmer för er kan du nog ganska enkelt räkna ut. Men det är inte bara rent ekonomiskt som företag drabbas när det blir felrekrytering. Förlorade inkomster räknas sällan in och när man tittar på förlusterna av att varumärket i sig kan ta skada om man inte hanterar processerna rätt skadorna vara allt från hanterbara till i vissa fall ofantliga.

Säkerställ kandidatupplevelsen

Tänk dig in i rollen som kandidat. Hur vill du bli bemött och vad skulle du tycka om företaget som du representerar? Det är vanligt att kandidaterna inte får ett bekräftelsemail om att företaget tagit emot ansökan, inte heller information om de är aktuella eller inte. Vid de fall som de får information om att de inte gått vidare får de änmer sällan veta varför de inte gått vidare. Vi vet att den som anställer och rekryterare har fullt upp och att de vid vissa tjänster blir överrösta av ansökningar, många inaktuella dessutom. Men vi vet också vikten av att ändå ta sig tid till att återkoppla till varenda en. För att underlätta så kandidaten alltid får återkoppling har vi byggt in en funktion för mailutskick i vårt rekryteringsverktyg som automatiskt återkopplar till alla i processen. Det finns mallar, vi hjälper er anpassa texten och med teknikens hjälp klipper vi alltid in personens namn i rubriken. Allt för att underlätta, automatisera men samtidigt tänka på kandidatens upplevelse.

Kandidatens upplevelse av att söka jobb

Värdet av att rekrytera rättAtt rekrytera rätt är inte alltid så lätt. Det finns undersökningar som visar att endast 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade, alltså är det 55 procent som inte blir så lyckosammasom man önskat. Att göra en felrekrytering kan kosta ett företag otroliga summor pengar, tid och framförallt energi. Det är urval, intervjuer, referenstagning och förhandlingar som ska göras. 700000 sek är en summa som ofta anges när det pratas om kostnader för felrekryteringar och om det stämmer för er kan du nog ganska enkelt räkna ut. Men det är inte bara rent ekonomiskt som företag drabbas när det blir felrekrytering. Förlorade inkomster räknas sällan in och när man tittar på förlusterna av att varumärket i sig kan ta skada om man inte hanterar processerna rätt skadorna vara allt från hanterbara till i vissa fall ofantliga.Säkerställ kandidatupplevelsenTänk dig in i rollen som kandidat. Hur vill du bli bemött och vad skulle du tycka om företaget som du representerar? Det är vanligt att kandidaterna inte får ett bekräftelsemail om att företaget tagit emot ansökan, inte heller information om de är aktuella eller inte. Vid de fall som de får information om att de inte gått vidare får de änmer sällan veta varför de inte gått vidare. Vi vet att den som anställer och rekryterare har fullt upp och att de vid vissa tjänster blir överrösta av ansökningar, många inaktuella dessutom. Men vi vet också vikten av att ändå ta sig tid till att återkoppla till varenda en. För att underlätta så kandidaten alltid får återkoppling har vi byggt in en funktion för mailutskick i vårt rekryteringsverktyg som automatiskt återkopplar till alla i processen. Det finns mallar, vi hjälper er anpassa texten och med teknikens hjälp klipper vi alltid in personens namn i rubriken. Allt för att underlätta, automatisera men samtidigt tänka på kandidatens upplevelse.Kandidatens upplevelse av att söka jobbMånga företag upplever att det har svårt att hitta rätt kompetens och att få relevanta ansökningar till de tjänster man har ute. Självklart spelar den låga arbetslösheten stor roll i denna fråga. Arbetslösheten i Sverige ligger omkring 7 procent vilket brukar benämnas som en ohälsosam nivå; vi behöver en viss nivå av arbetslöshet för att arbetsmarknaden ska må bra. Att det är tidskrävande och alldeles för långa rekryteringsprocesser gör också att många inte söker nytt jobb om man redan har ett som man trivs med. Kandidaterna upplever dessutom många företag som kräsna, vilket gör att de sållar bort sig själva och gör inte ens en ansökan.För få passande annonser, för tidskrävande processer och för dålig respons är de vanligaste skälen till att de flesta inte söker nya tjänster. Tid är pengar, och dagens kandidater har oftast inte den tid det tar att söka jobb. Kandidaterna vill känna att det ger något att ge sig ut aktivt på marknaden samtidigt som över 1,8 miljoner svenskar kan tänka sig byta jobb om de får ett erbjudande.

Personlighetstester

Personlighetstesters vara eller inte vara har alltid varit mycket omdiskuterat – många åsikter och många varianter. Vågar man lita på resultatet, är det vad man är ute efter? Ger kandidaten en rättvis bild? Är du själv objektiv i dina bedömningar? Vet du alltid vad som behövs eller vem som är bäst? Många olika perspektiv och säkert finns det inte ett svar… vi vet med vår erfarenhet av både bemannings- och rekryteringsbranschen att det är väldigt värdefullt att ha som komplement, att vi ofta i en intervju kan prata kring svaren och få en bredare, djupare bild av personen. Däremot ska man inte förvänta sig att det kartlägger exakt hur en person är eller kommer vara men det ger oss en fingervisning som man kan utgå ifrån när man vill veta mer om personen.