Avtal och villkor

För Kandidat

Användarvillkor

Vi behöver ditt samtycke för att kunna matcha dig mot företag samt att du ska få betalt när du är öppen för att byta jobb. Genom att skapa en profil samtycker du att vi får använda dina registrerade uppgifter. Du lämnar kontaktuppgifter, för- och efternamn, telefonnummer, e-mailadress och bostadsadress. Dessa uppgifter behöver vi för att matcha dig geografiskt och kommunicera med dig. Du är alltid anonym vid matchningen, men när arbetsgivare är intresserad av ditt CV och när de betalar för att komma i kontakt med dig får företaget tillgång till ditt för- och efternamn, telefonnummer, e-mailadress och födelsedag i 90 dagar via vår portal. Företaget får också tillgång till bild om du själv valt att ladda upp det.

Bankkontouppgifter lämnar du om du vill få pengar utbetalt till ditt privata bankkonto. Informationen samlas in av Work and Passion AB, 559076-0186, Hantverkargatan 25b, 112 21 Stockholm. Work and Passion är personuppgiftsansvarig och ingår i koncernen MoxieTech Group. Vi delar dina personuppgifter med företag inom samma koncern. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Samtycket är giltigt i 60 månader. Genom att logga in godkänner du villkoren. Work and Passion förbehåller oss rätten att ensidigt från tid till annan ändra användarvillkoren. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att inaktivera eller radera din profil. Detta görs enklast på din ”profilsida” efter inloggning, eller genom att kontakta[email protected]. Personlighetstest sparas 24 månader. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För Företag

Användarvillkor

Vi behöver ert samtycke för att ni ska kunna genomföra ert köp av CV:n och att ni ska få tillgång till dessa via ”min sida” på vår plattform. Du lämnar kontaktuppgifter, För-efternamn, telefonnummer, e-mailadress och övriga fakturauppgifter för att genomföra köpet. Informationen samlas in avWork and Passion AB, 559076-0186, Hantverkargatan 25b, 112 21 Stockholm. Work and Passion är personuppgiftsansvarig och ingår i MoxieTech Group. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att radera ditt konto. Detta görs genom att kontakta [email protected]. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Köp ingås endast med företag och inte enskilda personer, således ingår Work and Passion AB inte avtal med minderåriga.

Kundavtal

Work and Passion AB (organisationsnummer 559076-0186) förmedlar kontaktuppgifter för varje köpt CV till er som kund. Vi ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta till kandidat. Kontaktuppgifterna inkluderar för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Ni får tillgång till kandidatens fullständiga CV i 90 dagar på ”Min sida” direkt efter genomfört köp.

Ni godkänner detta avtal genom köp av minst ett CV och accepterar därmed nedan priser beroende på hur långt ni och kandidaten kommer i processen.

Arvodesspecifikation:
Steg 1 – 900 kr exkl moms per köpt CV – kontaktuppgift till en (1) kandidat.
Steg 2 – 6000 kr exkl moms efter genomförd intervju med en (1) kandidat (fysiskt eller digitalt genomförd).
Steg 3 – 15 000 kr exkl moms om du anställer en (1) kandidat.

Det är helt upp till er om ni vill gå vidare efter Steg 1, men ni betalar aldrig mer än 21 900 kr exkl moms för en fullständig digital rekryteringsprocess för en (1) kandidat.

Work and Passion förmedlar vidare arvode till kandidaten för processens olika delar. Work and Passion skänker oavkortat 2,5% av intäkten till välgörenhet. Vald välgörenhetsorganisation presenteras den första i varje kvartal.

Betalningsvillkor: 30 dagar. Årlig dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med 2,5%.

Övriga avtalsvillkor:

* Om kund och kandidat kringgår arvodesspecifikationen faktureras dröjsmålsränta om 20% upp till 6 mån från att Work and Passion förmedlat kontaktuppgifterna. Work and Passion ansvarar för alla transaktioner mellan företaget och kandidaten. Work and Passion har inget arbetsgivaransvar. Alla kandidater måste verifiera sig med BankID kopplat till deras personnummer om de vill få pengar utbetalt.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller vid köp av kredit. Vid nyttjande av ångerrätt fyll i Konsumentverkets standardformulär som ni finner här och skicka till Work and Passion AB via mail[email protected].
CV-köp, intervju och anställning undantages från ångerrätten då tjänsten påbörjas direkt vid köp.

Nöjd kund garanti
Nöjd kund garanti omfattar samtliga tjänster på wappare.se. Garantin gäller i 14 dagar från köptillfället. Garantin gäller i de fall köpet inte uppfyller det vi lovat. Du har då som kund rätt att byta till en motsvarande vara inom samma produktkategori. Krediter går att få återbetalt. För att utnyttja garantin, kontakta oss på[email protected].

Vad vi lovar:
Att du vid köp får tillgång till kandidatens kontaktuppgifter. Att kandidaten är en Wappare, en passivt arbetssökande som är öppen för nya jobberbjudanden.

Vad vi inte lovar:
Att kandidaten godtar ett jobberbjudande från er. Det är er uppgift att sälja in tjänsten till kandidaten.
Att du inte varit i kontakt med kandidaten i tidigare rekryteringsprocesser.

Collector

Collectors fakturalösning
I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi fakturabetalning för företag. När ni väljer faktura som betalsätt får ni hem era varor innan ni betalar. Fakturan förfaller inom 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta på 2,5% per månad. För att se fullständiga villkor för Collectors faktura se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura
Collectors hantering av personuppgifter

Återbetalning
Du som har betalt din faktura men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Collector. För återbetalning av tillgodot behöver vi kontaktuppgifter och kontouppgifter från dig, vi lagrar inte dessa uppgifter i samband med din betalning. Maila dina uppgifter till [email protected] eller ring till 010 – 161 01 00. Du kan även besöka oss påwww.collector.se.

Integritetspolicy

Work and Passion ser till att arbetsgivare och rekryteringsbolag kapar tid och sparar pengar i sitt sökande efter kandidater. Med Work and Passion får arbetssökande som registrerat sitt CV betalt varje gång ett rekryterande bolag vill komma i kontakt. Företaget grundades 2015 och betalningsfunktionen lanserades 2018. Bakom Work and Passion står MoxieTech Group som är noterad på Nasdaq First North.

Integritetspolicy för kandidatbank
Work and Passion, org.nr 559076-0186 med adress: Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm, e-postadress: [email protected] är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi värnar om din integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du är med i Work and Passions kandidatbank.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du går med i vårt kandidatnätverk kommer du att lämna viss information om dig till oss. Denna information är t.ex. ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:
När du går med i vår kandidatbank kan du välja att hämta information från LinkedIn. Om du hämtar information från LinkedIn får Work and Passion tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan information som du har publicerat på din LinkedIn-profil.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Administration av din kandidatprofil.

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll, din resumé eller annat du valt att lägga till vid registreringen för att vi ska kunna behandla din profil i kandidatnätverket och matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du är med i Work and Passions kandidatbank är ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i kandidatbanken har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster.

Personlighetstest
Om du genomför ett personlighetstest kan Work and Passion komma att spara resultatet av testet för att komplettera din kandidatprofil. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att komplettera din kandidatprofil med resultatet av ditt test.

E-postutskick med tips kring hur du skapar en optimal profil
Om du har valt att gå med i Work and Passions kandidatbank kommer din e-postadress samt uppgifter om din kandidatprofil att användas för Work and Passions utskick som information om din yrkesroll, utbildningsnivå och branscher du har erfarenhet av i syfte att få mer kunskap om dig som kandidat. Profileringen sker endast med hjälp av de personuppgifter som du har lämnat till oss. Uppgifterna som används för profilering utgör endast en del av din kandidatprofil och dessa uppgifter analyseras inte för andra ändamål. Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kandidat genom att ge dig anpassad och relevant information om hur du på bästa sätt kan fylla i din profil. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att skicka mail till dig väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade mot bakgrund av det följande. Du har aktivt valt att gå med i Work and Passions kandidatbank och därmed visat att du kan vara intresserad av en ny tjänst. Du har lämnat information om dig i din kandidatprofil som är relevant för den typ av tjänst som du är relevant för och troligen intresserad av. Vår erfarenhet är att de som är registrerade i vårt kandidatnätverk ofta uppskattar att få våra mail med tips på hur du skapar en optimal profil. Vi ger dig möjligheten att enkelt avregistrera dig i varje utskick och följer god marknadsföringssed, t.ex. genom att inte skicka mail för ofta. Du kan även när som helst invända mot behandlingen (se nedan för en närmare precisering av dina rättigheter).

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt av Work and Passion. Väljer ett företag att öppna upp och därmed köpa ditt CV kommer de få tillgång till dina uppgifter. Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Work and Passion.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du väljer att gå med i vår kandidatbank för att vi ska kunna matcha din profil mot lediga tjänster sparar vi dina personuppgifter i fem år eller tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera dina uppgifter. Efter 60 mån kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vår kandidatbank. En ny gallringsfrist om 5 år påbörjas när du väljer att samtycka på nytt. Vi kommer att behandla din e-postadress samt uppgifter om din yrkesroll, utbildningsnivå och branscher du har erfarenhet av för att kunna matcha dig mot företag så länge som du är med i vår kandidatbank eller tidigare om du väljer att avregistrera dig från utskicken. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, dessa beskrivs närmare nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här policyn.

Återkalla ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
  • om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
  • när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
  • eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Work and Passion omfattas av.

Work and Passion raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Work and Passion inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:

  • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta)
  • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning
  • om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot profilering vilket innebär att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:

  • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.
  • Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt

Denna integritetspolicy fastställdes av Work and Passion AB, Org.nr. 559076-0186.

Ladda ner våra Avtal och villkor